Wat doet BGNU?

BGNU behartigt de belangen van haar leden: uitvaartondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg.

BGNU staat voor Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, een vereniging dus die de belangen van de uitvaartbranche en met name van haar leden behartigt. 

BGNU-leden zijn in het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg. Het Keurmerk Uitvaartzorg stelt eisen aan de werkwijze van uitvaartondernemingen. Van een onderneming die gecertificeerd is met het Keurmerk Uitvaartzorg kunt u een duidelijke communicatie, heldere afspraken en transparantie over de kosten verwachten.

Ook kunnen klanten van BGNU-leden met klachten terecht bij de Ombudsman Uitvaartwezen. BGNU heeft zich daarvoor aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. 

BGNU behartigt de belangen van haar leden door regelmatig overleg te hebben met andere organisaties binnen en buiten de uitvaartbranche, en met de overheid. Ook ondersteunt BGNU haar leden bij het voldoen aan wet- en regelgeving die ondernemingen in de uitvaartbranche raakt.

Kernbegrippen voor BGNU en haar leden zijn: begrip en medeleven, keuzevrijheid en keuzemogelijkheden, zekerheid en betrouwbaarheid, transparantie en duidelijkheid.