Ik ben niet tevreden over de uitvaart. Wie kan mij helpen?

U heeft een ontevreden gevoel, maar heeft u ook een klacht? Van het gevoel dat de uitvaart anders had kunnen lopen of dat de kosten niet helemaal duidelijk zijn, een klacht maken, kan veel energie vragen. Energie die u liever besteedt aan uw gevoelens over de overledene en het afwikkelen van de nalatenschap.

Heb ik een klacht?

Soms loopt de uitvaart toch net iets anders dan u had verwacht en besproken had met de uitvaartverzorger, of de factuur van de uitvaart ziet er anders uit dan u van te voren gedacht had. Niet dat de uitvaart slecht was, of veel duurder dan begroot, maar toch … 

Enerzijds wilt u er niet veel energie in steken en liever proberen de draad weer op te pakken, anderzijds knaagt het en houdt u een slecht gevoel: is het normaal dat de uitvaartverzorger afwijkt van wat er was besproken? is het correct dat de factuur er anders uitziet dan de begroting? Als u met zulke gevoelens zit, kunt u het volgende doen.

  • Verwoord voor u zelf zo goed mogelijk wat u verwacht had en wat er in de praktijk gebeurde.
  • Check bij andere nabestaanden en eventueel belangstellenden bij de uitvaart: hebben zij het ook zo beleefd?
  • Bespreek uw bevindingen met uw uitvaartverzorger.

Een dergelijk gesprek met uw uitvaartverzorger neemt meestal de onduidelijkheid weg. Komt u er met uw uitvaartverzorger niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. 

Ombudsman Uitvaartwezen: voor klachten over ondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van een BGNU-lid, kunt u BGNU daarvan op de hoogte brengen. BGNU behandelt uw klacht echter niet inhoudelijk.

Daar is een reden voor: BGNU is geen onafhankelijke partij tussen u en het BGNU-lid. Samen met andere brancheorganisaties is BGNU daarom aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. De Ombudsman Uitvaartwezen is onafhankelijk en deskundig, en behandelt klachten van leden van de bij de Stichting aangesloten organisaties - waaronder dus BGNU.

Wij adviseren u daarom om een klacht over een lid van BGNU - waar u met die onderneming niet uit komt - voor te leggen aan de Ombudsman Uitvaartwezen. Meer informatie over de Ombudsman Uitvaartwezen vindt u op de pagina Klachten rond de uitvaart.