Wie betaalt de uitvaart?

De formele opdrachtgever is de persoon die zijn handtekening zet onder de overeenkomst met de uitvaartonderneming. Meestal is dat een naast familielid. Wilt u uw uitvaart op een bepaalde manier geregeld zien, bespreek dit dan met uw naasten en leg uw wensen vast in een codicil. Neem daarin ook op wie dan als opdrachtgever optreedt. Deze persoon wordt aanspreekpunt voor de beslissingen rondom en de kosten van de uitvaart.

Kosten in de nalatenschap

Formeel komen de kosten voor de uitvaart in de nalatenschap van de overledene. De opdrachtgever kan de kosten voor een uitvaart daarom verhalen op de erfenis. Ook als er een uitvaartverzekering is afgesloten, worden eventuele resterende kosten betaald uit de erfenis. De opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de factuur wordt betaald: van de uitvaartondernemer, de begraafplaats of het crematorium en andere bijkomende kosten. Hij kan de erfgenamen dus vragen om deze kosten aan hem te vergoeden.

Wanneer en onder welke voorwaarden betaalt de gemeente?

De gemeente regelt in sommige gevallen de uitvaart, maar verhaalt zo mogelijk de kosten daarvan alsnog op familie van de overledene. Als deze geen familie meer heeft, of als niemand het initiatief neemt om een uitvaart te regelen, gebeurt dat door de gemeente waarin het lichaam zich op dat moment bevindt. De gemeente kan de uitvaartkosten verhalen op een eventuele erfenis.

Is er geen erfenis om de kosten uit te betalen, kan de gemeente de rekening doorsturen naar de ouders en kinderen van de overledene. Dat zijn de naasten met een zogenaamde onderhoudsplicht ten aanzien van de overledene. Dat geldt ook als er geen contact meer was. In de meeste gevallen is het voor nabestaanden voordeliger om de uitvaart zelf te regelen dan de gemeente dit te laten doen.


Veelgestelde vragen over het betalen van de uitvaart

Er zijn geen regels die bepalen wie de opdrachtgever van een uitvaart wordt. Nabestaanden bepalen meestal in overleg met de uitvaartverzorger wie de handtekening onder de overeenkomst zet. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de uitvaartverzorger bij de te nemen beslissingen en de te maken kosten. Hij of zij is dus verantwoordelijk voor de kosten, maar mag bijvoorbeeld ook beslissen over wat er met het graf of de crematie-as van de overledene gebeurt. Als de overledene een partner achterlaat is dit vaak de aangewezen persoon, maar uit praktische overwegingen kan dit ook een broer, zus of kind zijn.

  • Lees hier meer over wie de uitvaart regelt.

In de meeste gevallen moet de rekening van de uitvaartonderneming binnen 30 dagen na de uitvaart betaald zijn. Soms wordt een aanbetaling gevraagd of kan worden afgesproken dat in termijnen wordt betaald. Als de opdrachtgever in gebreke blijft, kan er een incassotraject volgen.

Als de overledene schulden nalaat, worden die betaald uit de erfenis. Preferente schulden zijn schulden die met voorrang betaald moeten worden. Pas als deze zijn voldaan, wordt de erfenis verder verdeeld. De preferente schulden worden in deze volgorde van de erfenis ingehouden:

  • Hypotheekschuld
  • Kosten voor de afwikkeling van de nalatenschap
  • Belastingschulden
  • De kosten van de uitvaart
  • Huishoudelijke schulden (overige schuldeisers)
  • Legaat

De kosten van de uitvaart mogen dus van de rekening van de overledene worden betaald.

  • Lees hier meer over een erfenis aanvaarden of verwerpen.

Als er geen geld of uitvaartverzekering is, regelt meestal de gemeente de uitvaart. Die zal altijd proberen om de kosten daarvan op de nabestaanden te verhalen. Om grip te houden op de kosten van de uitvaart is het daarom verstandig deze als het even kan zelf te regelen. Mocht er geen budget zijn voor een uitvaart, kunt u in sommige gevallen bij de gemeente een verzoek tot bijzondere bijstand indienen. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.

In veel gevallen kan de uitvaart niet volledig uit de uitvaartverzekering worden betaald. Dat hangt onder meer van het type verzekering af. Er zijn naturaverzekeringen en verzekeringen die een bedrag uitkeren. In het laatste het geval is het goed om na te vragen welk bedrag de verzekering uitkeert en of dat voldoende is om de uitvaartwensen te betalen.

Is er sprake van een naturaverzekering, ga dan na of die nog aansluit bij de uitvaartwensen. Bepaal dan meteen of u de uitvaart wilt laten verzorgen door de uitvaartverzorger van de verzekeraar, of dat u liever zelf een uitvaartonderneming kiest. Kiest u daarvoor, dan kan de naturaverzekeraar ook een vergoeding uitkeren.

NB. Die vergoeding kan lager zijn dan de kosten voor de diensten die u krijgt als u kiest voor de uitvaartverzorger van de verzekeraar. Vergelijken is hier dus verstandig.

  • Lees hier meer over uitvaartverzekeringen.