Leg uw uitvaartwensen vast!

Nu alvast even stilstaan bij uw eigen uitvaart en uw wensen vastleggen, geeft rust en voorkomt onzekerheid bij uw nabestaanden.

Wat zijn belangrijke zaken om aan te denken?

1. Leg uw uitvaartwensen vast in een codicil

De eenvoudigste juridisch veilige manier om uw uitvaartwensen vast te leggen is in een handgeschreven, gedateerde en ondertekende brief: een ‘uitvaartcodicil’. U kunt hierin beschrijven hoe u uw uitvaart voor u ziet, maar bijvoorbeeld ook aan wie u welke persoonlijke eigendommen wilt nalaten. Geld en waardevolle eigendommen (zoals uw huis of auto) kunnen niet in een codicil worden opgenomen, dat kan alleen in een testament. U heeft voor een codicil geen notaris nodig. Zorg er wel voor dat mensen die u vertrouwt weten waar u het codicil opbergt.

In een codicil kunt u ook aangeven wat er met uw digitale nalatenschap moet gebeuren. Welke websites moeten vervallen en wie geeft u toegang tot uw computer, tablet en mobiele telefoon? Voeg daarbij een lijst met wachtwoorden en houd deze up to date.

U kunt uw uitvaartwensen ook bespreken met de uitvaartondernemer van uw keuze. Hij legt uw wensen vastleggen in zijn administratie, waar u en uw nabestaanden via een eigen inlog toegang toe hebben.

2. Stel eventueel een testament op

De wet bepaalt hoe uw erfenis verdeeld wordt. Wilt u van die wettelijke afspraken afwijken, heeft u een testament nodig. Daarin kunt u bijvoorbeeld vastleggen wie bepaalde goederen erft, dat de erfenis voor bepaalde erfgenamen beheerd wordt of een voogd aanwijzen voor uw kinderen.

3. Uitvaartverzekering en uw keuze voor een uitvaartonderneming

Met een natura-uitvaartverzekering kunnen uw nabestaanden een ‘pakket’ afnemen via de verzekeraar, of een bedrag laten uitkeren om zelf een uitvaartonderneming te kiezen.

Een kapitaalverzekering keert een vastgesteld bedrag uit waarmee naar eigen inzicht de uitvaart geregeld kan worden. U heeft misschien de voorkeur voor een vertrouwde begrafenisondernemer bij u in de buurt. Geef bij uw nabestaanden aan wat uw wensen zijn.

De kosten van een uitvaart kunnen sterk variëren en er zijn zeker ook verschillen in de geboden service. Vraag gerust verschillende offertes op. Met een gecertificeerd uitvaartbedrijf kiest u voor een goed opgeleide uitvaartverzorger, die de gemaakte afspraken nakomt. Kijk hiervoor in het register Keurmerk Uitvaartzorg. Alle BGNU-leden zijn in dit register opgenomen.

4. Let op de kwaliteit: Keurmerk Uitvaartzorg

Uitvaartverzorger is geen beschermd beroep. Wilt u er zeker van zijn dat uw nabestaanden straks te maken krijgen met een ervaren ondernemer die werkt met geregistreerde uitvaartverzorgers? Zoek dan een ondernemer in uw buurt met het Keurmerk Uitvaartzorg. BGNU-leden beschikken over het Keurmerk Uitvaartzorg.

Bij uitvaartondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg kunt u rekenen op: heldere afspraken, een goede organisatie, inzichtelijke kostenbegroting en een snelle en doelmatige klachtenafhandeling. Mocht er onverhoopt een geschil ontstaan, dan kunnen klanten van een Keurmerk-uitvaartonderneming gratis terecht bij de Ombudsman Uitvaartwezen.

Duidelijkheid geeft rust

U bespaart familieleden veel onnodige stress door van tevoren te noteren wat u wilt. Is het uw wens dat alle nabestaanden samen afscheid nemen, of liever niet? Wie wordt de rechthebbende van uw graf of gaat beschikken over de crematie-as? Deze en meer kwesties kunnen in de emotionele tijd rond een overlijden tot hoog oplopende discussies leiden. Voorkom dit door uw wensen kenbaar te maken.

Zorg dat uw nabestaanden op de hoogte zijn

Bewaar uw uitvaartwensen op een plek waar nabestaanden deze gemakkelijk kunnen vinden. Daar kunt u dan ook een kopie van uw eventuele testament en polis van uw uitvaartverzekering of -deposito bewaren. Vertel nabestaanden hoe u uw wensen heeft genoteerd en waar zij deze kunnen vinden. Neem deze eventueel met hen door: dat geeft hen de gelegenheid om verduidelijking te vragen.


Veelgestelde vragen over het vastleggen van uitvaartwensen

Nee. Nabestaanden kunnen een uitvaart ook zelf regelen. Realiseert u zich wel dat er veel bij komt kijken om de logistiek goed te regelen en er zeker van te zijn dat de uitvaart aan de wettelijke eisen voldoet. Meestal is er maar kort tijd en spelen emoties een grote rol. Voor een gecertificeerde uitvaartondernemer is dit dagelijks werk.

Duidelijkheid over uw wensen is voor nabestaanden altijd fijn. Dat kan het beste met een handgeschreven brief, een zogenaamd ‘uitvaartcodicil’. Als u online zoekt naar ‘begrafeniswensenformulier’, vindt u de nodige voorbeelden om te downloaden. U kunt die soms ook online invullen. Bedenk alleen wel dat een digitaal bestand niet dezelfde juridische status heeft als een handgeschreven uitvaartcodicil, dat gedateerd en ondertekend is.

De Rijksoverheid heeft voor u een overzicht gemaakt van zaken waarbij u kunt stilstaan als u zich wilt voorbereiden op uw eigen overlijden. Aan de hand van een aantal vragen krijgt u advies voor uw persoonlijke situatie.

  • Klik hier om uw persoonlijk overzicht te maken.