De Laatste Eer Uitvaartverzorging B.V. (Steenwijk)

Neem contact op

De mooiste herinnering

Uw leven. Uw verhaal. Het zijn de momenten en gebeurtenissen die maken wie u bent. Zoals uw naasten u kennen en u het liefst herinneren. Zo moet uw uitvaart er uitzien. De Laatste Eer waarborgt de herinnering. Door een afscheid te verzorgen en organiseren dat past bij u, uw nabestaanden en uw leven.

Geschiedenis

De Laatste Eer Steenwijk is een begrafenisvereniging met een lange geschiedenis. Vanuit de zogeheten ‘burenplicht’ of ‘noaberplicht’ ontstond in 1883 een onderlinge begrafenisvereniging. De oprichting kwam voort uit de wens om de buren te ontzien van die zorgplicht en deze over te laten aan deskundigen.

‘De Laatste Eer’

Onze naam ‘De Laatste Eer’ werd destijds gekozen om aan te geven dat niet het belerende vingertje moest worden geheven naar de nabestaanden, maar dat recht moest worden gedaan aan de overledene. Aan hem of haar moest ‘De Laatste Eer’ worden bewezen.

Volwaardige uitvaartonderneming

In 1935 ontwikkelde De Laatste Eer zich tot een volwaardige uitvaartorganisatie. Het reglement vermeldde destijds dat “De Vereeniging zich ten doel stelt hare overleden leden en huisgenoten naar de eisen des tijds naar de laatste rustplaats te vervoeren (...) door het beschikbaar stellen van een lijkkoets met toebehoren”. Wij kunnen wel stellen dat onze dienstverlening sinds die tijd aanzienlijk is ontwikkeld en gegroeid. De Laatste Eer beschikt o.a. over 4 uitvaartbegeleiders, eigen rouwauto's en een stijlvol uitvaartcentrum met kapel te Steenwijk.

In 1956 kwamen de eerste verzekeringspolissen. Verzekeringspolissen die kapitaal uitkeren waarmee de zorg kan worden ingekocht, bij wie men wil. Vanaf dat moment hebben de verzekeringsmogelijkheden zich steeds verder ontwikkeld. Onder de naam DLE Uitvaartverzekering is het verzekeringsbedrijf uitgegroeid tot een vereniging met ruim 14.000 verzekeringsnemers. Sinds 1994 bestaat ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een Depositofonds.

Zoek een uitvaartonderneming in de buurt