Ombudsman Uitvaartwezen zet proef versterking rechtsbescherming voort

 

De proef waarbij de Ombudsman Uitvaartwezen ook klachten van nabestaanden over niet bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangesloten uitvaartorganisaties in behandeling neemt, wordt voortgezet.

Ombudsman voor de uitvaartbranche

Een uitvaart moet goed gaan; je kunt hem immers niet opnieuw doen. En vrijwel altijd verloopt de uitvaart ook zoals de nabestaanden dat wilden. Maar een enkele keer gaat het mis. Dan is het fijn als er iemand is waaraan je een klacht gemakkelijk en kosteloos kunt voorleggen, en die een onafhankelijk oordeel over je klacht velt.

De Ombudsman Uitvaartwezen is zo’n onafhankelijk persoon. Hij behandelt klachten over organisaties die zijn aangesloten bij BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen), Nardus (branchevereniging voor uitvaartorganisaties zonder winstoogmerk), LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen), LVC (Landelijke Vereniging van Crematoria), VMG (Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg) en SKU (Stichting Keurmerk Uitvaartzorg).

Ook BGNU is dus bij deze klachtenregeling aangesloten. Als u een uitvaart heeft laten verzorgen door een uitvaartbedrijf dat lid is van BGNU en u heeft een klacht waar u samen niet uit komt, dan kunt u dus altijd terecht bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden. Hoe de Ombudsman werkt leest u op Ombudsmanuitvaartwezen.nl.

Klachten over niet-gebonden uitvaartorganisaties

Uitvaartorganisaties die zijn aangesloten bij de genoemde koepels zijn eraan gehouden om de uitspraak van de Ombudsman Uitvaartwezen na te leven. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld uitvaartverzorgers die niet bij BGNU, SKU of Nardus zijn aangesloten. En dat is jammer, want daardoor zijn er veel uitvaarten waarover de Ombudsman eigenlijk geen uitspraak kan doen, als er een klacht over is.

De Ombudsman heeft daarom bij wijze van proef de klachtenregeling verruimd en staat ook open voor klachten over niet-aangesloten organisaties, mits die organisaties instemmen met behandeling van de klacht. Dat was in 2022 zes keer het geval. En hoewel dat dus maar een klein aantal is, heeft de Ombudsman toch besloten om de proef voort te zetten: iedere opgeloste klacht, is er één.

Geschilleninstantie voor uitvaartbranche verplicht?

Negen brancheorganisaties, waaronder BGNU, hebben onlangs een brief aan de minister van Binnenlandse zaken geschreven waarin zij erop wijzen hoe belangrijk een laagdrempelige geschilleninstantie voor consumenten van de uitvaartbranche is. Iedere klacht over een uitvaart zou onafhankelijk behandeld moeten kunnen worden, zonder dat nabestaanden daar de rechter voor hoeven in te schakelen. Want dat is nu de weg, als een niet-gebonden uitvaartorganisatie niet wil meewerken met de Ombudsman.