Automatische melding overlijden aan verzekeraars voorgesteld

 

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, heeft in juni 2022 een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin geregeld wordt dat er een wijziging komt van het Besluit Basisregistratie Personen. De wijziging maakt het mogelijk dat levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars een melding ontvangen vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) als iemand overleden is. Dat is belangrijk, omdat een overlijden niet altijd gemeld wordt en begunstigden van een polis soms onvindbaar zijn. De wijziging was dan ook een wens van het Verbond van Verzekeraars.

Overlijden melden

20220726 BGNU Automatische melding overlijden aan verzekeraars voorgesteld Overlijden melden

Nabestaanden die weten dat de overledene een natura-uitvaartverzekering of een levensverzekering had, nemen contact op met de verzekeraar. Maar dat is niet altijd bekend, en soms vermoeden nabestaanden dat er een levensverzekering was, maar weten ze niet bij welke verzekeraar. Dan kunnen zij een beroep doen op de zoekservice levensverzekeringen

Vervelende gevolgen

Als nabestaanden niet weten van het bestaan van een natura-uitvaartverzekering of een levensverzekering en daar ook geen vermoeden van hebben, melden zij het overlijden niet bij de verzekeraar. Dat kan vervelende gevolgen hebben.

Doordat overlijdens niet altijd gemeld worden, krijgen begunstigden niet altijd de uitkering waar zij recht op hebben. Het niet tijdig melden van een overlijden kan er ook toe leiden dat de uitkering van de levensverzekering aan de overledene niet tijdig stopgezet wordt en er door erfgenamen geld terugbetaald moet worden.

Verzekeraar gaat op zoek

20220726 BGNU Automatische melding overlijden aan verzekeraars voorgesteld Verzekeraar zoekt begunstigde

Als verzekeraars reden hebben om aan te nemen dat een verzekering uitgekeerd zou moeten worden, maar nog geen claim hebben ontvangen, gaan ze – ook in de huidige situatie – zelf op zoek. Dat is bijvoorbeeld het geval als de uitkeringsdatum van een levensverzekering is bereikt, maar post retour komt. Of als een verzekerde al 110 jaar oud zou zijn en er nog geen overlijden is gemeld.

Voordat verzekeraars in zulke gevallen in actie komen, kan er al veel tijd sinds het overlijden verstreken zijn. En de middelen die verzekeraars nu hebben om begunstigden van polissen te vinden, zijn beperkt. Als begunstigden ooit zijn verhuisd, maar er is geen adreswijziging doorgegeven, is het voor de verzekeraar erg lastig om de begunstigden te achterhalen.

Automatische gegevensverstrekking BRP

Het voorstel van staatssecretaris Van Huffelen zorgt ervoor dat de verzekeraars automatisch een melding uit de Basisregistratie Personen (BRP) krijgen als een verzekerde is overleden. Verzekeraars kunnen naar aanleiding daarvan actie ondernemen.

Ook zorgt het voorstel ervoor dat als de verzekeraar niet de juiste gegevens van de verzekerde of de nabestaanden heeft, hij die kan opvragen. Daardoor wordt het in meer gevallen mogelijk om uitkeringen tijdig stop te zetten en uitkeringen aan begunstigden te doen.

Het is de bedoeling van de staatssecretaris dat de wijziging in het Besluit Basisregistratie Personen in 2023 ingaat.

Alleen levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars

20220726 BGNU Automatische melding overlijden aan verzekeraars voorgesteld Zelf doorgeven aan bank

Het voorstel van staatssecretaris Van Huffelen heeft nadrukkelijk alleen betrekking op informatieverstrekking aan levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars. Andere financiële instellingen krijgen geen toegang tot de informatie uit de BRP. Het blijft dus belangrijk dat nabestaanden het overlijden aan bijvoorbeeld de bank van de overledene zelf doorgeven.