Ik weet niet of de overledene een uitvaartverzekering had. Wat kan ik doen?

U gaat een uitvaart regelen, maar weet niet of de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten. Of u handelt de boedel van de overledene af en vindt papieren die over een uitvaartverzekering gaan, waar u geen weet van had. Wat kunt u dan doen?

Had de overledene een verzekering?

Om er achter te komen of de overledene een uitvaartverzekering had, kunt u een aantal snelle checks doen:

  • Kijk in de papieren van de overledene. Zijn er polissen? Of post die wijst op een uitvaartverzekering? Uitvaartverzekeringen kunnen lang geleden zijn afgesloten: let dus ook op oudere papieren; ook van maatschappijen die niet meer bestaan: de polissen kunnen zijn overgenomen.
  • Kijk in de bankafschriften van de overledene. Zijn er betalingen die wijzen op een uitvaartverzekering?
  • Had de overledene een assurantieadviseur? Hij kan u mogelijk vertellen of er een uitvaartverzekering was afgesloten.

Komt u er op deze manier niet uit, dan kunt u de nabestaandendesk van het Verbond van Verzekeraars inschakelen. Deze nabestaandendesk heeft een zoekservice voor polissen. Uiteraard vraagt het zoeken enige tijd. Bij het regelen van de uitvaart heeft u nog geen zekerheid of er een uitvaartpolis is waaruit kosten vergoed worden.

Hoe de zoekservice werkt en welke voorwaarden er gelden, leest u op VanAtotZekerheid. Het Verbond gaat voor u bij aangesloten verzekeraars na of de overledene een verzekering had afgesloten. Wordt er een polis gevonden dan krijgt u de naam van de uitvaartverzekeraar door en kunt u daarmee contact opnemen.

Uitvaartpolis na de uitvaart gevonden

Een uitvaartpolis die na de uitvaart wordt gevonden, kan waarde vertegenwoordigen. De kosten van de begrafenis of crematie kunnen tot vijf jaar na de uitvaart worden verhaald op een uitvaartverzekering, als die er is.

Als u bij het afhandelen van de nalatenschap van de overledene papieren vindt die erop duiden dat er een uitvaartverzekering afgesloten was, is het goed om even uit te zoeken of er echt een uitvaartverzekering loopt. U kunt daarvoor contact opnemen met de verzekeraar.

Als u papieren heeft gevonden van een verzekeringsmaatschappij die niet meer lijkt te bestaan, kan het gaan om een (premievrije) polis die nog een (beperkte) waarde vertegenwoordigt. Bij De Nederlandse Bank (DNB) kunt u nagaan wie de rechtsopvolger van de verzekeringsmaatschappij is. De informatiedesk van DNB is bereikbaar via info@dnb.nl en telefoonnummer 0800 – 020 1068 (werkdagen van 09.00 – 15.00 uur).