Disclaimer

De website van BGNU, Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Het doel van het digitaal beschikbaar stellen van de gegevens is het verstrekken van informatie. Maar ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website is samengesteld, staat BGNU er niet voor in dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn.

Niet aansprakelijk

Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan informatie waarnaar via de website wordt doorverwezen. Het gebruik van deze informatie is geheel voor eigen risico. Informatie op externe websites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Voor die informatie zijn wij niet verantwoordelijk. BGNU aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website is samengebracht.

Copyrights

De inhoud en vormgeving van deze website – waaronder maar niet zonder meer wordt verstaan de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s – zijn eigendom van/of in licentie bij BGNU en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Het overnemen, opslaan en/of verspreiden van de inhoud en vormgeving van onze website op welke wijze dan ook, is alleen mogelijk indien u hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verkregen van BGNU. Mocht u voorgenoemde toestemming hebben verkregen van BGNU dan dient u bij het overnemen van deze gegevens aan te geven dat deze afkomstig zijn van BGNU.

​Online Privacy Statement

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt. Wij vinden bescherming van persoonsgegevens heel belangrijk, en hebben daarom onze website beveiligd. Hierdoor worden gegevens veilig verzonden, zonder het risico dat ze in handen vallen van derden.

Bezoekersregistratie

Deze website is algemeen toegankelijk. Om de dienstverlening via onze website te kunnen verbeteren registreren wij algemene bezoekgegevens, zoals het aantal kliks op een bepaald onderwerp. Dit gebeurt volledig anoniem. Wij weten niet wat het klikgedrag van individuele bezoekers is en koppelen deze informatie niet aan persoonsgegevens.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om het inloggen op onze website gemakkelijker te maken en om statistieken bij te houden. Indien u op akkoord klikt of onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar hierdoor kan de website minder goed gaan werken.

Verwerking van persoonsgegevens
Als u informatie aanvraagt via onze website, u aanmeldt als lid, voor een evenement of anderszins, dan vragen wij persoonlijke gegevens van u. Deze informatie gebruiken wij om u informatie te sturen. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden door derden. Wel kunnen wij de gegevens gebruiken (indien nodig) voor fraudebestrijding en/of het voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbaar gedrag.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op deze website.

Vragen?

Als u wilt reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen (zie onderstaande gegevens).

Onze gegevens

BGNU Postbus 171, 3960 BD Wijk bij Duurstede, Nederland. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 30277580.