Wie regelt de uitvaart?

Bij het regelen van een uitvaart worden afspraken gemaakt met de uitvaartverzorger, de begraafplaats of het crematorium. De opdrachtgever voor die afspraken heeft rechten die andere nabestaanden niet hebben, maar ook de plicht de betalingen te voldoen. Als er geen nabestaanden zijn die opdracht geven voor de uitvaart, regelt de gemeente de uitvaart.

De opdrachtgever van uw uitvaart

Een uitvaart moet zoveel mogelijk volgens de wensen van de overledene plaatsvinden. Het is dan ook belangrijk dat u uw wensen voor uw uitvaart vastlegt, maar regelen dat ze ook echt zo worden uitgevoerd op het moment dat u overlijdt, moet iemand anders doen. Wie? Het is goed om stil te staan wie de opdrachtgever van uw uitvaart zou kunnen of moeten zijn.

Wanneer er na een overlijden meerdere nabestaanden zijn, kan er maar één de opdrachtgever zijn. De opdrachtgever is degene die zijn handtekening zet onder de overeenkomst met de uitvaartverzorger, de begraafplaats of het crematorium. De opdrachtgever gaat daarmee persoonlijke verplichtingen aan, maar heeft ook meer rechten:

 • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betalen van de factuur
  Wie zijn handtekening zet onder een overeenkomst, is er ook aan gehouden de financiële verplichtingen die dat met zich meebrengt te voldoen. Uitvaartverzorger, begraafplaats en crematorium spreken dus de opdrachtgever aan op het voldoen van hun nota’s. De opdrachtgever kan op zijn beurt de uitvaartkosten weer verhalen op de erfgenamen dan wel de bank vragen de facturen rechtstreeks van de bankrekening van de overledene te betalen (als daarop voldoende saldo aanwezig is).
 • De opdrachtgever bepaalt hoe de uitvaart verloopt
  Bij het regelen van een uitvaart maken alle aanwezige naasten hun wensen kenbaar. De uitvaartverzorger probeert die wensen zo veel mogelijk met elkaar in overeenstemming te brengen. Maar als dat niet lukt, beslist de opdrachtgever. Deze persoon heeft de beslissende stem en de uitvaartverzorger volgt zijn instructies op.
 • De opdrachtgever is vaak ook rechthebbende van het graf
  Wanneer voor een begrafenis wordt gekozen en een nieuw graf wordt uitgezocht of wanneer de overledene wordt begraven in een graf waarvan hij zelf rechthebbende was, wordt de opdrachtgever vaak ook genoteerd als nieuwe rechthebbende van het graf. De rechthebbende van een graf bepaalt wie er in dat graf worden bijgezet en hoe het graf eruit ziet. 
 • De opdrachtgever is vaak ook degene die over de asbestemming beslist
  Als voor een crematie wordt gekozen, is degene die het formulier van het crematorium tekent, ook degene die beslist wat er met de crematie-as gaat gebeuren. Vaak is dat de persoon die de opdrachtgever voor de uitvaart is.

Gemeentelijke uitvaart: als er geen opdrachtgever is

Soms neemt niemand het initiatief om een uitvaart te regelen, of wil niemand dat doen. Dan zegt de Wet op de lijkbezorging dat de burgemeester van de gemeente waarin de overledene zich bevindt, verantwoordelijk is voor de uitvaart.

De gemeente zal er in eerste instantie alleen voor zorgen dat de overledene wordt vervoerd naar een mortuarium en daar wordt gekoeld. Vervolgens onderzoekt de gemeente of er toch nabestaanden zijn die de uitvaart willen organiseren. Nabestaanden zijn niet verplicht om een uitvaart te regelen, maar het kan financieel gunstiger zijn dat toch te doen, ook al voelen zij geen band met de overledene. Meer daarover leest u hier.

Worden er geen nabestaanden gevonden of willen zij de uitvaart niet regelen, dan verzorgt de gemeente de uitvaart. In veel gevallen is niet bekend of de overledene begraven of gecremeerd wilde worden; dan wordt de overledene begraven in een algemeen graf.