Wet op de lijkbezorging

Welke wetten en regels zijn van toepassing rond een overlijden en uitvaart? In de Wet op de lijkbezorging ligt een aantal regels vast.

Waar gaat de Wet op de lijkbezorging over?

Wet op de lijkbezorging regelt wat er met een lichaam van een overleden persoon moet gebeuren. Onderwerpen die in deze wet aan de orde komen zijn:

De wet is in behandeling

Deze en andere onderwerpen in de Wet op de lijkbezorging worden momenteel opnieuw bekeken door de Tweede Kamer. Over de voortgang van de Wet, kunt u meer lezen in de nieuwsberichten

BGNU-uitvaartondernemers zijn op de hoogte van de meest recente wettelijke voorschriften en kunnen ervoor zorgen dat de uitvaart volgens de regels verloopt. 

Veelgestelde vragen over de Wet op de lijkbezorging

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het moment van overlijden worden begraven of gecremeerd.

Er is ook een uiterlijke termijn voor de uitvaart: dit moet op uiterlijk de zesde werkdag na de dag van het overlijden plaatsvinden. De dag van het overlijden telt hierin niet mee – stel dat iemand op maandag komt te overlijden, dan is de dinsdag van de daaropvolgende week de uiterste dag voor de uitvaart. Het weekend en feestdagen tellen niet als werkdagen.

Na advies van een arts mag de burgemeester van de gemeente waar de overledene zich bevindt een langere termijn stellen. Meestal geeft de afdeling Burgerzaken van een gemeente - namens de burgemeester - deze toestemming zonder problemen. 

Wanneer nabestaanden een kortere termijn dan 36 uur wensen, is toestemming van de officier van justitie nodig, voordat de gemeente daarvoor verlof verleent.

Wanneer iemand in het buitenland overlijdt waarvan de uitvaart in Nederland gaat plaatsvinden, zal diens lichaam doorgaans zo snel mogelijk naar Nederland worden overgebracht. Maar dit kan ertoe leiden dat de overledene niet binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden begraven of gecremeerd wordt. In dat geval schrijft het Besluit op de lijkbezorging voor dat de uitvaart zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden. Er hoeft in dat geval geen uitstel te worden aangevraagd. Meer over internationaal transport rond een uitvaart leest u hier.

Ja, dat mag. Veel mensen geven hieraan de voorkeur, omdat meer mensen dan vrij zijn om de uitvaart bij te wonen. De ervaring van BGNU-uitvaartverzorgers leert echter dat uitvaarten in het weekend niet meer belangstellenden trekken dan die op een doordeweekse dag. De tarieven voor een uitvaart in het weekend liggen doorgaans iets hoger dan die op een doordeweekse dag.