Registreren van een overlijden bij de gemeente

De gemeente verwerkt een overlijden in de basisregistratie persoonsgegevens. Daarom meldt u een overlijden bij de gemeente. Of u vraagt uw BGNU-uitvaartondernemer dat voor u te doen.

Aangifte doen in de gemeente van overlijden

Aangifte van overlijden vindt plaats in de gemeente van overlijden. Dat kan dus een andere gemeente zijn, dan die waar de overledene woonde.

De verklaring van overlijden en de doodsoorzaakverklaring worden (meestal door de uitvaartondernemer, maar als nabestaande kunt u het ook zelf doen) afgegeven aan de burgerlijke stand. De doodsoorzaakverklaring, die u aanbiedt in een gesloten enveloppe, stuurt de gemeente rechtstreeks door naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Overlijdensakte

De gemeente verwerkt het overlijden in de basisregistratie persoonsgegevens en stelt vervolgens de overlijdensakte op. De uitvaartondernemer of de nabestaande kan daar (tegen vergoeding) een uittreksel van krijgen. Een dergelijk uittreksel is nodig om formele zaken van de overledene af te handelen.

Verlof tot begraven of cremeren, of laissez-passer

De burgerlijke stand geeft ook het verlof tot begraven of cremeren af. Dat is geldig in Nederland, België en Luxemburg. In geval van een niet-natuurlijke dood mag de gemeente dit pas doen als het lichaam is vrijgegeven door de officier van justitie.

Vindt de uitvaart in het buitenland plaats, in een staat die ook de Overeenkomst van Straatsburg inzake het vervoer van overledenen (26 oktober 1973 (Trb. 1975, 95)) heeft ondertekend, dan geeft de burgerlijke stand, naast het verlof tot begraven of cremeren ook een laissez-passer voor lijken (artikel 3 van die overeenkomst) af.

Vindt de uitvaart in een ander land buiten de Benelux plaats, dan volstaat naast het verlof, een verklaring van de burgemeester.

Voor een begrafenis of crematie in België of Luxemburg is noch een laissez-passer, noch een verklaring van de burgemeester nodig: met een Nederlands verlof tot begraven of cremeren kan de uitvaart ook in België of Luxemburg plaatsvinden.