Vervoer van een overledene

Een uitvaart hoeft niet altijd met een rouwauto samen te gaan. Er zijn vele alternatieven waaruit u kunt kiezen.

Wanneer de overledene geschouwd is door een arts en die heeft een natuurlijk overlijden vastgesteld, mag de overledene getransporteerd worden; bijvoorbeeld naar een mortuarium of naar de plaats waar de overledene wordt opgebaard. Bij dat transport hoeven geen papieren aanwezig te zijn. Dit transport van de overledene gebeurt vaak met een speciaal daarvoor ingerichte auto.

Vervoer op de dag van de uitvaart

Een uitvaart met paardenkoets, een motorstoet of mooi versierde fietskar – eigenlijk is er geen beperking aan de manier waarop u de overledene naar de begraafplaats of crematorium brengt. U bent hier als nabestaande vrij in en kunt het vervoer helemaal in de stijl van iemands leven vormgeven. Denkt u bijvoorbeeld aan een veehouder die op een door een koe voortgetrokken kar naar de laatste rustplaats wordt gebracht. Bijzondere vormen van transport die heel eigen zijn aan de overledene, geven een uniek karakter aan de uitvaart. BGNU-uitvaartondernemers kijken niet snel ergens van op en denken graag mee over wat er praktisch mogelijk is.

Vaak wordt een overledene vervoerd met een speciaal daarvoor ingerichte auto, de rouwauto. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Zolang het transport maar discreet, respectvol en in overeenstemming met de Wegenverkeerswet plaatsvindt. Een paar voorbeelden:

Dit is nog altijd de meest gekozen manier van vervoeren. Het transport gebeurt dan altijd netjes en efficiënt. 

Een regelmatig gehoorde opmerking is dat het gebruik van rouwauto’s duur is. Houdt u er rekening mee dat rouwauto’s speciaal voor het transport van overledenen gemaakt worden, en alleen met dit doel worden gebruikt. De chauffeur is opgeleid in het omgaan met overledenen en met nabestaanden. Dit geeft de zekerheid dat het vervoer professioneel en respectvol gebeurt en het de nabestaanden niet afleidt van waar het feitelijk om gaat: het goed afscheid nemen van een dierbare. 

Veel rouwauto’s zijn conventionele auto’s, maar er zijn ook rouwauto’s die (deels) elektrisch rijden.

Een overledene mag ook in de eigen auto of een daarvoor gehuurde auto vervoerd worden. Er is geen verplichting om dat te doen in de kist of op een brancard. BGNU raadt u wel aan om even stil te staan bij de vraag of met de eigen auto een waardig transport van de overledene mogelijk is, en - bij gebruik van een huurauto - of dit gebruik van een gehuurde auto gepast is.

Voor het vervoer van een overledene naar de uitvaartplechtigheid kunt u ook een uitvaartbus huren. De directe nabestaanden en de overledene leggen de laatste reis dan samen af.

U bent zeker niet verplicht om voor een auto te kiezen. Een speciale aanhanger voor de fiets is ook mogelijk, of een bakfiets. Als de afstand dit toelaat, kan ook een lopende rouwstoet erg mooi (en duurzaam) zijn, waarbij de nabestaanden de overledene op een kar meedragen. Uw BGNU-uitvaartverzorger kan u hier meer over vertellen.

Was de overledene een enthousiast motorrijder? Overweeg dan om dit in de laatste reis naar voren te laten komen. Overleg met uw uitvaartverzorger hoe een kist per motor vervoerd kan worden.

Ook vandaag de dag wordt nog regelmatig gekozen voor een rouwstoet met paarden, gespannen voor een koets of wagen. Als de overledene een band had met de veeteelt kunt u ook denken aan een wagen getrokken door een koe.

Er is kortom veel vrijheid in de keuze voor vervoer. Het hangt voornamelijk af van de afstand die afgelegd moet worden. Vraag uw BGNU-uitvaartverzorger gerust om met u mee te denken.

Waar moet vervoer van een overledene aan voldoen?

Wanneer een arts de overledene geschouwd heeft en een natuurlijk overlijden heeft vastgesteld, mag de overledene vervoerd worden. Zolang dit binnen Nederland gebeurt, zijn hier geen papieren bij nodig. Dat is anders bij internationaal transport.

Over duurzaamheid van transport

Het wordt steeds vanzelfsprekender om bij het regelen van een uitvaart ook aan duurzaamheidsaspecten te denken. Dit is relevant bij de keuze voor materialen en het type uitvaart, maar zekere ook bij het vervoer van zowel de overledene als de belangstellenden. Lees hier meer over op de pagina Duurzame uitvaart.

Veelgestelde vragen over het vervoer van een overledene

Soms is er politie betrokken bij een overlijden en nemen zij een deel van het vervoer voor hun rekening.

  • Politieonderzoek na de schouw
    Wanneer iemand overlijdt, doet een arts een schouw. Wanneer de arts eraan twijfelt of de overledene een natuurlijke dood is gestorven, schakelt hij of zij de gemeentelijk lijkschouwer in. Deze kan bepalen of nader onderzoek van de overledene nodig is. De overledene wordt dan naar een mortuarium gebracht. De kosten voor dit onderzoek en het vervoer komen voor rekening van politie en justitie, tot het moment dat de overledene weer aan de nabestaanden wordt overgedragen (wordt ‘vrijgegeven’).
  • Politie handelt namens nabestaanden
    Soms overlijdt er iemand op een plaats waar hij zo snel mogelijk moet worden weggehaald. Ook al zijn de nabestaanden nog niet ingelicht en hebben nabestaanden nog geen keuze kunnen maken waar naar toe. Bijvoorbeeld als iemand in de openbare ruimte overlijdt en vrijwel direct duidelijk is dat er geen misdrijf in het spel is. Politie geeft dan opdracht de overledene naar een mortuarium te vervoeren. Politie doet dat als zaakwaarneming voor de nabestaanden omdat zij op dat moment nog niet bekend zijn bij de politie. De kosten van het transport en het verblijf in het mortuarium horen bij de kosten van de uitvaart en komen dus voor rekening van de nabestaanden.

Internationaal transport van een overledene is eigenlijk altijd wel mogelijk, maar het is belangrijk dat alles volgens de regels gebeurt. Die regels verschillen per situatie. Op de pagina Internationaal transport na een overlijden leest u hier meer over.