Politievervoer

Soms gebeurt het dat een overledene wordt vervoerd in opdracht van de politie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn, omdat de overledene geen natuurlijke dood lijkt te zijn gestorven en uitgesloten moet worden dat er een misdrijf in het spel is. Maar ook als iemand op straat na een hartstilstand overlijdt, kan de politie opdracht geven om de overledene te vervoeren.

Vervoer voor onderzoek door politie

Als de arts die de schouw doet twijfelt of de overledene een natuurlijke dood is gestorven, schakelt hij de gemeentelijk lijkschouwer in. De gemeentelijk lijkschouwer kan nader onderzoek van de overledene gelasten. De overledene wordt dan naar een mortuarium getransporteerd. De kosten voor dit onderzoek en het transport, tot het moment dat de overledene wordt “vrijgegeven”, komen voor rekening van politie en justitie. Nadat de overledene is vrijgegeven komen de kosten voor rekening van de nabestaanden.

Als de overledene voor het onderzoek de gemeente waar hij is overleden verlaat, wordt de overledene daarna op kosten van politie en justitie naar een in overleg met de nabestaanden gekozen mortuarium overgebracht. Zijn er geen nabestaanden bekend, dan wordt de overledene teruggebracht naar de gemeente van het overlijden, waar de gemeente verder zorg draagt voor de uitvaart.

Politie handelt namens nabestaanden

Soms overlijdt er iemand op een plaats waar hij zo snel mogelijk moet worden weggehaald; ook al zijn de nabestaanden nog niet ingelicht en hebben nabestaanden nog geen keuze kunnen maken waar naar toe. Bijvoorbeeld als iemand in de openbare ruimte overlijdt en vrijwel direct duidelijk is dat er geen misdrijf in het spel is. Politie geeft dan opdracht de overledene naar een mortuarium te vervoeren. Politie doet dat als zaakwaarneming voor de nabestaanden, omdat op zij dat moment nog niet bekend zijn bij de politie. De kosten van het transport en het verblijf in het mortuarium horen bij de kosten van de uitvaart en komen dus voor rekening van de nabestaanden.