Schulden erven

Als de overledene schulden had, erft u die liever niet. Hoe komt u erachter of de erfenis positief of negatief is? U leest het op deze pagina.

Erfgenamen erven de bezittingen en schulden van de overledene. Zijn de schulden groter dan de waarde van de bezittingen, dan is de erfenis negatief. Als erfgenamen niet weten of de erfenis positief of negatief zal uitpakken, is het raadzaam de erfenis beneficiair te aanvaarden

Had de overledene schulden?

Om een indruk te krijgen of de overledene schulden had, kunnen erfgenamen checken:

  • Is er reden om aan te nemen dat er nog belastingen betaald moeten worden?
  • Is er reden om aan te nemen dat uitkeringen (deels) terugbetaald moeten worden?
  • Loopt er een hypotheek?
  • Lopen er kort- of langlopende leningen / kredieten

Erfgenamen kunnen de bank van de overledene vragen om een uittreksel van het Bureau Krediet Registratie (BKR), waar alle leningen, kredieten en doorlopende kredieten worden geregistreerd.

Schuldeisers

Wettelijk is geregeld dat schuldeisers niet binnen drie maanden na een overlijden schulden bij erfgenamen mogen terugvorderen. Erfgenamen kunnen deze periode gebruiken om te besluiten of zij de erfenis (al dan niet beneficiair) aanvaarden of niet. 

Wordt de erfenis verworpen of beneficiair aanvaard, dan informeren de erfgenamen de schuldeisers middels een akte van verwerping of beneficiaire aanvaarding. De schuldeiser kan zich dan wenden tot de rechtbank of de vereffenaar.


Veelgestelde vragen over het erven van schulden

Als u een erfenis zuiver aanvaard die (ook) uit schulden bestaat, moet u die schulden voldoen. Ook als u daarvoor uw eigen vermogen moet aanspreken en zelf daardoor in de schulden terecht komt.

Hulp bij beginnende schulden is te vinden op Zelfjeschuldenregelen.nl. Wie schulden heeft waar hij zelf niet meer uit komt, wordt geadviseerd gebruik te maken van schuldhulpverlening. Gemeentelijke Kredietbanken (GKB’s), sociale diensten en particuliere organisaties bieden die hulp.

Meer over het beneficiair aanvaarden of verwerpen van een erfenis leest u op deze pagina. De website Rechtspraak.nl beschrijft de procedure van het beneficiair aanvaarden of verwerpen.