Bericht van overlijden

Moet u een bericht van een overlijden krijgen als naaste familie is overleden? Hoe kunt u laten weten dat een naaste is overleden? En waar moet u dan rekening mee houden? U leest het hier.

"Leeft die nog?"

In een leven gaan we contacten met andere mensen aan, soms voor jaren. Soms verbreken we ze, soms verwateren ze. Op een gegeven moment heeft iedereen wel eens de vraag "leeft die nog?". Dat kan lastig zijn om te achterhalen. Maar zeker als het om familie gaat, kan het soms wel belangrijk zijn.

Iemand die een uitvaart regelt is - tenzij de overledene duidelijk had aangegeven dat hij dat wilde - niet verplicht (naaste) familie te informeren over het overlijden. Notarissen zoeken pas contact met erfgenamen als zij van nabestaanden daar opdracht toe krijgen of door de overledene zijn aangewezen als executeur. Kortom: kinderen en erfgenamen worden niet automatisch van het overlijden van een ouder / erflater op de hoogte gesteld.

Wie zelf wil nagaan of iemand is overleden vindt hier misschien aanknopingspunten:

 • De eerste vraag is "waar?".
  In welke gemeente is de persoon eventueel overleden? Dat kan de laatste woonplaats geweest zijn, maar bijvoorbeeld ook in een ziekenhuis of hospice in een gemeente daar in de buurt.
  Waar is de eventueel overledene begraven of gecremeerd? Vaak zal dat in of bij de woonplaats geweest zijn, maar een andere plaats waar de overledene binding mee had, is natuurlijk ook goed mogelijk.
 • Burgerlijke stand van de gemeente van het overlijden
  Belanghebbenden (bijvoorbeeld potentiële erfgenamen) kunnen een uittreksel uit het register van overlijden opvragen in de gemeente waar de persoon is overleden.
 • Begraafplaatsen en crematoria
  Er is geen centraal register waarin is vastgelegd wie waar begraven of gecremeerd is. Begraafplaatsen en crematoria houden ieder voor zich bij wie er begraven / gecremeerd is. Aan de hand van de naam en geboortedatum en -plaats kunnen zij aangeven of een bepaalde persoon bij hen begraven of gecremeerd is en - in geval van crematie - wat er met de crematie-as is gebeurd. Het is - om fouten en misverstanden te voorkomen - verstandig dergelijke informatie schriftelijk te vragen.

Laten weten dat iemand is overleden

Naaste familie en vrienden zult u vaak telefonisch of via de voor u gebruikelijke social media informeren over een overlijden. Om kennissen en familie die wat verder van de overledene afstaat, te informeren over het overlijden en de uitvaart zijn er verschillende manieren. Die allemaal hun voor- en nadelen hebben. Hieronder leest u welke.

Wij geven u graag één belangrijke waarschuwing mee: wees altijd voorzichtig met berichten over de uitvaart via social media!

Er is tegenwoordig veel mogelijk op het gebied van rouwbrieven of rouwkaarten. Uw uitvaartverzorger kan u daar voorbeelden van laten zien. U kunt natuurlijk ook zelf een rouwbrief of rouwkaart ontwerpen. Hetzelfde geldt voor de tekst: u kunt u laten inspireren door voorbeelden van uw uitvaartverzorger of u kunt zelf een tekst opstellen; of iets daar tussenin. Wat u ook doet: houdt er rekening mee dat u - als de rouwbrief tevens een uitnodiging voor de uitvaartplechtigheid is - maar beperkt de tijd heeft. De rouwbrieven moeten zo snel mogelijk worden verzonden om belangstellenden voldoende gelegenheid te geven om bij de uitvaartplechtigheid aanwezig te zijn.
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de uitvaart in een kleine kring te houden en de rouwbrief na de uitvaart te verzenden.

Rouwbrieven verstuurt u bij voorkeur met een rouwpostzegel (zo ziet de ontvanger direct dat de post een rouwbrief betreft, ook als die verder niet het uiterlijk daarvan heeft) en een rouwverzendset. Door gebruik te maken van de rouwverzendset van PostNL belanden de rouwbrieven niet tussen de gewone post en kunt u ervan uitgaan dat de rouwbrief de volgende werkdag wordt bezorgd. Rouwbrieven worden ook op maandagen bezorgd en kunnen ook op feestdagen worden verzonden. Meer informatie over het verzenden van rouwpost vindt u op de website van PostNL. Uw uitvaartverzorger kan u altijd vertellen hoe in uw geval de rouwpost het beste verzonden kan worden.

Zorg dat u altijd een rouwbrief aan uzelf adresseert. Zo houdt u er zicht op of de rouwbrieven tijdig worden bezorgd.

Korte checklist voor welke informatie doorgaans op een rouwbrief wordt opgenomen:

 • Een zin waarmee het overlijden bekend wordt gemaakt.
 • De namen waaronder de overledene bekend was en/of de volledige voor- en achternamen.
 • Geboortedatum en -plaats, en sterftedatum en -plaats.
 • Ondertekening: namens wie wordt de rouwbrief verstuurd.
 • Informatie over de uitvaartplechtigheid en mogelijkheid om te condoleren: vindt er een plechtigheid plaats, is die besloten of niet, waar en wanneer vindt de plechtigheid plaats, wilt u belangstellenden informatie meegeven over bijvoorbeeld kleding, bloemen of het doen van een donatie voor een goed doel.
 • Correspondentieadres.

Voor wie actief is op social media ligt het voor de hand ook een overlijden te delen via bijvoorbeeld Facebook. Wees bedacht op het volgende:

 • Wees piëteitsvol richting de overledene.
 • U bent waarschijnlijk niet de enige nabestaande. Wat u schrijft heeft invloed op andere nabestaanden en op hoe zij bejegend kunnen worden.
 • Vermeld dat de uitvaart in besloten kring plaatsvindt. De kans bestaat anders dat er veel meer mensen naar de uitvaartplechtigheid komen dan waar op gerekend was.
 • Doe bovenstaande snel: anders bestaat de kans dat iemand het bericht van het overlijden en de uitvaart al heeft doorgespeeld en veel mensen zich aangesproken voelen om naar de uitvaartplechtigheid te komen. Het kan ook helpen om op de rouwkaart op te nemen dat de uitvaart in besloten kring plaatsvindt en die te posten op social media.
 • Bent u met meerdere nabestaanden: probeer de berichtgeving op social media te stroomlijnen. Maak een van de nabestaanden hiervoor verantwoordelijk.
 • Overleg met uw uitvaartverzorger als het overlijden (per ongeluk) breed gedeeld is via social media. Hij kan u adviseren wat dit kan betekenen voor de uitvaartplechtigheid en hoe u daarop kunt inspelen.

U kunt - in plaats van of naast het verzenden van rouwbrieven en het posten op social media - een overlijdensadvertentie in een krant plaatsen. 

U heeft er bij het plaatsen van een overlijdensadvertentie in een krant maar beperkte invloed op wie u op de hoogte stelt van het overlijden. Tevens dient u erop bedacht te zijn dat de rouwadvertentie ook (ongevraagd) gepubliceerd wordt op de verschillende internetsites van de desbetreffende krant.

Houdt er rekening mee dat overlijdensadvertenties ook gelezen kunnen worden door bedrijven met commerciële bedoelingen en mensen die het huis van de overledene of nabestaanden bij voorkeur bezoeken op een moment dat er niemand thuis is. Vermeldt de overlijdensadvertentie datum en tijdstip van de uitvaart en een (correspondentie)adres, zorg dan dat er tijdens de uitvaart zichtbaar iemand aanwezig is op dat (correspondentie)adres.


Veelgestelde vragen over het kennisgeven van een overlijden

Nee, maar het is wel verstandig. De envelop van de rouwbrief hoeft geen zwarte of grijze rand te hebben. Aan de rouwpostzegel kan de ontvanger dan toch direct zien dat dit geen gewone brief of kaart is.

Rouwpostzegels zijn even duur als gewone postzegels.

Meer informatie over het verzenden van rouwpost vindt u op de website van PostNL. Uw uitvaartverzorger kan u altijd vertellen hoe in uw geval de rouwpost het beste verzonden kan worden.

Nee, maar het is wel heel verstandig om het te doen: als er onverhoopt iets mis gaat met de post, kan PostNL dat snel oppakken en de geadresseerden eventueel op een andere manier informeren.

Het is daarom aan te bevelen om in iedere rouwverzendset ook een rouwbrief aan uzelf te sturen. Zo heeft u er direct zicht op of de brieven in die rouwverzendset tijdig zijn bezorgd, en kunt u - als dat niet het geval is - dat direct bij PostNL melden.

Door gebruik te maken van de rouwverzendset belanden de rouwbrieven niet direct tussen de gewone post, maar worden ze apart behandeld. U bent er zo zeker van dat de rouwbrief de volgende werkdag wordt bezorgd. Rouwbrieven die middels een rouwverzendset worden verstuurd, worden ook op maandagen bezorgd en kunnen ook op feestdagen worden verzonden.

Meer informatie over het verzenden van rouwpost vindt u op de website van PostNL. Uw uitvaartverzorger kan u altijd vertellen hoe in uw geval de rouwpost het beste verzonden kan worden.