Uitvaartverzekeringen

Driekwart van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Maar wat voor soorten uitvaartverzekeringen zijn er? Is het altijd nodig om een uitvaartverzekering af te sluiten? Is het mogelijk om een uitvaartverzekering te stoppen? En wat als niet bekend is of iemand verzekerd is of waar hij dat is?

Soorten uitvaartverzekeringen

Een uitvaartverzekering betaalt of vergoedt (een deel van) de kosten van een uitvaart. De drie meest voorkomende soorten verzekering - combinaties mogelijk - zijn:

Bij uw overlijden krijgen uw nabestaanden een bedrag uitgekeerd waarmee zij de uitvaart (deels) kunnen betalen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de premie en de polisvoorwaarden. Soms kent de verzekeraar de voorwaarde dat u eerst 1 of 2 jaar premie moet hebben betaald voordat tot uitkering wordt overgegaan. Aan wie (“de erfgenamen” of een bepaald persoon) wordt uitgekeerd, wordt in de polis vastgelegd. Er is volledige vrijheid in de keuze van uitvaartverzorger.

Bij uw overlijden worden door de uitvaartverzekeraar goederen en diensten geleverd die in de polis zijn vastgelegd. De uitvaartverzekeraar heeft daarvoor veelal contracten met bepaalde uitvaartverzorgers. Wanneer uw nabestaanden na uw overlijden contact opnemen met de uitvaartverzekeraar, brengt hij hen met een gecontracteerde uitvaartverzorger in contact. De nabestaanden hebben dus een beperkte vrijheid in hun keuze van uitvaartverzorger als zij van de naturaverzekering - zoals die bedoeld is - gebruik willen maken.

Wanneer de nabestaanden kiezen voor een niet gecontracteerde uitvaartverzorger keert de naturaverzekering doorgaans een bedrag uit. Dit bedrag kan lager zijn dat de waarde van het pakket goederen en diensten dat anders vergoed zou zijn. Hoe hoog het bedrag is, kan de uitvaartondernemer voor u navragen bij de verzekeraar zodat er bij het regelen van de uitvaart rekening mee gehouden kan worden. De afspraken die BGNU daarover heeft gemaakt met de natura-uitvaartverzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars leest u hier.

Veel verzekeringsmaatschappijen kennen een basispakket, waarin de standaardonderdelen van een uitvaart zijn opgenomen. Het is mogelijk om daarnaast een aanvullende verzekering (al dan niet als naturaverzekering) af te sluiten voor extra mogelijkheden.

Ook voor naturaverzekeringen kan gelden dat de verzekeraar de voorwaarde heeft dat u eerst 1 of 2 jaar premie moet hebben betaald om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Met een koopsom uitvaartverzekering betaalt u geen maandelijkse premie, maar stort eenmalig een bedrag en bent dan direct verzekerd. De uitkering kan plaatsvinden in natura of in geld of in een combinatie daarvan. Dat wordt vastgelegd in de polis.

Wel of geen uitvaartverzekering afsluiten

Veel mensen denken dat een uitvaartverzekering ervoor zorgt dat er sowieso voldoende geld is voor hun uitvaart en dat nabestaanden ontlast zijn van het regelen ervan. Beide hoeft maar ten dele waar te zijn: het hangt af van het type verzekering en het verzekerde bedrag.

Of het wenselijk is om een uitvaartverzekering af te sluiten is dan ook een persoonlijk keuze. BGNU geeft u graag een aantal relevante overwegingen mee.

Een reden om een uitvaartverzekering af te sluiten is er zeker van te zijn dat er voldoende geld is om de uitvaartkosten te dekken. Maar misschien zijn er wel andere manieren om dat te doen, bijvoorbeeld door zelf te sparen of geld uit een schenking voor dit doel apart te zetten.

Sta er ook bij stil of er voldoende geld is voor de uitvaart van naasten: u denkt er liever niet aan, maar wat als het hele gezin bijvoorbeeld bij een ongeluk om het leven komt?

Wie op het punt staat een hypotheek af te sluiten, kan daarbij vaak ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Deze verzekering heeft een vaste, beperkte looptijd en is bedoeld om de kosten van de hypotheek (deels) te kunnen aflossen als een van de partners in die periode overlijdt. Een uitvaart van iemand die jong is overleden is vaak uitgebreider en daarmee duurder dan van iemand die op hoge leeftijd overlijdt. Overleg daarom of het voor u verstandig kan zijn om een iets hoger bedrag te verzekeren waarmee u ook de kosten van een uitvaart (mocht dat binnen de looptijd van de verzekering nodig zijn) kunt bekostigen.

Heeft u voldoende spaargeld om uw uitvaart te betalen en betaalt u daarover vermogensbelasting? U kunt overwegen om een bedrag apart te zetten in een koopsom uitvaartverzekering. De bestemming van dat geld staat dan onherroepelijk vast, maar het voordeel is dat u er ook geen vermogensbelasting meer over betaalt.

Nog een overweging in dit kader: er kan van u verwacht worden dat u de uitvaart regelt of (mee)betaalt aan de uitvaart van bijvoorbeeld een ouder, broer of zus waarmee u weinig of geen contact meer heeft. Vraag uzelf af of het verstandig is voor hem of haar een uitvaartverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld een naturaverzekering, of een kapitaalverzekering die aan u uitkeert (niet aan “de erfgenamen”), zodat u zeker weet dat het geld aan de uitvaart besteedt wordt.

De opdrachtgever van uw uitvaart moet de rekening van de uitvaartverzorger kunnen betalen. Als er voldoende geld op uw bankrekening staat, kan de opdrachtgever de bank vragen de factuur van de uitvaartverzorger direct van uw rekening te betalen. De bank mag dit doen, omdat de uitvaartkosten preferente kosten zijn en uit de nalatenschap betaald worden.

Heeft u niet voldoende geld op uw bankrekening staan, omdat u geen vermogen heeft of uw vermogen uit uw huis bestaat, dan kan het verstandig zijn een uitvaartverzekering af te sluiten waarmee de kosten van de uitvaart betaald kunnen worden. Denkt u dan aan een verzekering die in natura uitkeert of een kapitaalverzekering op naam van degene die uw uitvaart regelt.

Weet u al welke uitvaartverzorger uw uitvaart gaat begeleiden? En is dat een door een uitvaartverzekeraar gecontacteerde uitvaartverzorger? Zo nee, vraagt u zich dan af of een natura-uitvaartverzekering voor u een goede keuze is. Het grootste voordeel van een naturaverzekering wordt veelal behaald als voor de gecontracteerde diensten wordt gekozen. 

Weet u nog niet welke uitvaartverzorger uw uitvaart begeleidt of is dat een niet-gecontracteerde uitvaartverzorger overweeg dan - als u een uitvaartverzekering wilt afsluiten - een uitvaartverzekering die in kapitaal uitkeert.

Of u nu wel of niet een uitvaartverzekering heeft, het is goed om uw nabestaanden daarover te informeren. Laat hen weten waar u verzekerd bent en/of waar u geld voor uw uitvaart opzij heeft gezet.

Stoppen met een uitvaartverzekering

Is het verstandig om een uitvaartverzekering te beëindigen? En hoe doet u dat?

Een uitvaartverzekering kunt u vergelijken met een brandverzekering: u bent verzekerd zolang u premie betaalt. Stopt u met betalen, dan stopt ook de dekking van de verzekering. De verzekeraar heeft in de tijd dat u verzekerd was, het risico gedragen dat u schade zou melden. De verzekeraar legt geen spaarpotje voor u aan. In principe heeft u dus geen recht op uitbetaling nu of later als u een uitvaartverzekering beëindigt. In de polisvoorwaarden worden echter vaak wel mogelijkheden gegeven:

 • De uitvaartverzekering premievrij maken
  Doorgaans moet een uitvaartverzekering al diverse jaren gelopen hebben, wil de uitvaartverzekeraar de mogelijkheid tot premievrij maken bieden.
 • De uitvaartverzekering afkopen
  Afkopen betekent dat de in de polis opgebouwde waarde direct (voor het overlijden) wordt uitgekeerd. Van het uit te keren bedrag worden kosten en een eventuele premieachterstand afgetrokken. De afkoopwaarde is altijd lager dan de waarde van de polis tot het moment dat u premie heeft betaald; een belangrijk deel van de premie gebruikt de verzekeraar immers om het risico af te dekken dat u overlijdt nadat u de verzekering heeft afgesloten. Afkopen is daarom financieel doorgaans niet verstandig. Overigens kennen niet alle uitvaartverzekeraars het recht van afkoop.

Waar verzekerd?

Achterhalen of een overledene verzekerd was en zo ja, waar, kan een hele klus zijn. Wettelijk gezien hebben nabestaanden tot vijf jaar na overlijden van de verzekerde recht op uitkering door een uitvaartverzekeraar. Hieronder enkele tips om te achterhalen of de overledene een uitvaartverzekering had.

 • De administratie van de overledene
  Tussen de papieren van de overledene treft u mogelijk polissen aan of post die er op wijst dat de overledene een uitvaartverzekering heeft of had. Wees alert op polissen van uitvaartverzekeraars die niet meer bestaan; die zijn mogelijk overgenomen door andere verzekeraars.
 • Bankafschriften
  Staan er op de bankafschriften betalingen aan een uitvaartverzekeraar? Een overzicht van in Nederland actieve uitvaartverzekeraars vindt u op VanAtotZekerheid. Als u vermoedt dat een betaling betrekking heeft op een uitvaartverzekering, kunt u contact opnemen met de verzekeraar.
 • Assurantieadviseur
  Maakte de overledene gebruik van de diensten van een assurantieadviseur? Hij kan u mogelijk vertellen of er een uitvaartverzekering was afgesloten.
 • Nabestaandendesk Verbond van Verzekeraars
  De nabestaandendesk van het Verbond van Verzekeraars heeft een zoekservice voor polissen. Hoe de zoekservice werkt en welke voorwaarden er gelden, leest u op VanAtotZekerheid. Het Verbond gaat voor u bij aangesloten verzekeraars na of de overledene een verzekering had afgesloten. Wordt er een polis gevonden dan krijgt u de naam van de uitvaartverzekeraar door en kunt u daarmee contact opnemen.

Polis gevonden van onbekende verzekeraar

Heeft u een oude uitvaartpolis gevonden waarvan de maatschappij niet meer lijkt te bestaan? Het kan gaan om een (premievrije) polis die nog een (beperkte) waarde vertegenwoordigt. Via de Informatiedesk van De Nederlandse Bank (DNB) kunt u achterhalen wie de rechtsopvolger van de verzekeringsmaatschappij is. Meer informatie over de Informatiedesk vindt u op de website van het Verbond van Verzekeraars. 

De waarde van een uitvaartpolis

Of een gevonden uitvaartpolis een waarde vertegenwoordigt en zo ja, welke, is van veel factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld:

 • het type uitvaartverzekering dat werd afgesloten,
 • wat het verzekerd bedrag of het overeengekomen naturapakket is,
 • of er nog premie wordt betaald, of dat de verzekering premievrij is,
 • wanneer de uitvaartverzekering is afgesloten,
 • of de uitvaartverzekering is geïndexeerd.

Bij het regelen van de uitvaart kan uw uitvaartverzorger de verzekeraar vragen aan te geven wat de waarde van de polis is. De uitvaartverzekeraar kan deze informatie binnen een werkdag geven en keert binnen 10 werkdagen na ontvangst van de daarvoor benodigde stukken uit. De afspraken die BGNU daarover heeft gemaakt met de natura-uitvaartverzekeraars aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars leest u hier.

Wordt pas na het regelen van de uitvaart duidelijk dat de overledene een uitvaartverzekering had, dan kunt u zelf contact opnemen met de uitvaartverzekeraar.