Asbestemmingen

De overledene kan vastgelegd hebben dat zijn crematie-as bijvoorbeeld op een bepaalde plaats moet worden verstrooid, wordt bijgezet in een sierurn of wordt verdeeld over nabestaanden. In de praktijk zijn het vaak de nabestaanden die bepalen wat er precies met de as gebeurt. Hier leest u welke mogelijkheden er zijn.

De Wet op de lijkbezorging schrijft voor dat na de crematie de as van de overledene minimaal één maand door het crematorium bewaard wordt. Na deze periode mag het crematorium de as overhandigen aan de opdrachtgever van de crematie. Deze periode kunnen de nabestaanden gebruiken om tot een definitieve keuze voor de asbestemming te komen.

Asverstrooiing

Veel crematoria bieden de mogelijkheid om de as van de overledene op het terrein van het crematorium te verstrooien. Een medewerker van het crematorium begeleidt de nabestaanden daarbij. Ook is het mogelijk de as te laten verstrooien zonder dat de nabestaanden daarbij aanwezig zijn. Zij krijgen daarvan dan achteraf bericht als ze dat wensen.

Ook op Nationaal Verstrooiterrein Delhuyzen bij Arnhem is het mogelijk om onder begeleiding van een medewerker de as te verstrooien.

As kan ook boven zee uitgestrooid worden. De as wordt dan - al dan niet in bijzijn van de nabestaanden - vanaf een boot boven zee uitgestrooid of in een oplosbare urn te water gelaten. Ook vanuit een vliegtuigje kan de as boven zee uitgestrooid worden.

De as van de overledene mag door de nabestaanden ook elders verstrooid worden, als: 

 1. de gemeente het niet in een verordening op die plaats heeft verboden, en als 
 2. de eigenaar, en 
 3. de waterbeheerder van de verstrooiingsplaats tijdig geïnformeerd worden en er geen bezwaar tegen hebben.

As bewaren

De as van de overledene kan ook geheel of gedeeltelijk bewaard worden. Een greep uit de mogelijkheden:

 • De as bewaren in een sierurn op een bestaand graf of in een urnenmuur.
 • De as begraven in een bestaand graf of urnengraf.
 • De as in een sierurn thuis bewaren.
 • Een deel van de as verwerken in een sieraad of ander aandenken.
 • Een deel van de as verwerken in een tatoeage. Het is niet duidelijk welke gezondheidsrisico’s hieraan verbonden zijn.

Crematie-as meenemen naar of vanuit het buitenland

De crematie-as kan geheel of gedeeltelijk naar het buitenland vervoerd worden om daar verstrooid of bewaard te worden. Er bestaan daarvoor geen speciale voorschriften. Meer informatie daarover leest u ook op deze pagina van de Rijksoverheid. 

De Rijksoverheid geeft ook informatie over het invoeren van crematie-as vanuit het buitenland naar Nederland. 

Overwegingen bij het kiezen van een asbestemming

 • Twijfelt u tussen verstrooien of bewaren? Bewaar de as. Verstrooien kan altijd nog. Maar eenmaal verstrooide as is weg.
 • Voor het verstrooien van de as kan een deel van de as bewaard worden om op te nemen in bijvoorbeeld een sieraad. Zo kan verstrooien en bewaren gecombineerd worden.
 • Als de overledene nabestaanden had die niet met elkaar (meer) overweg kunnen, is de as helaas vaak onderwerp van geschil. In dergelijke gevallen is het prettig wanneer de overledene had vastgelegd wat er met de as moet gebeuren. Heeft hij dat niet, dan beslist de opdrachtgever van de crematie.
 • Stem met andere nabestaanden af wat er met de as gaat gebeuren. Is dat niet mogelijk, overweeg dan de as te verdelen zodat iedereen er de door hem gewenste invulling aan kan geven.
 • Besluit u de as te bewaren en zijn er andere nabestaanden met wie u in onmin leeft, overweeg dan de as op een openbare plaats (bijvoorbeeld een urnenmuur op de begraafplaats) te plaatsen. Alle nabestaanden kunnen de overledene daar dan gedenken, zonder contact met elkaar te hebben.

As-rituelen

Wanneer men na de wettelijke wachttijd van een maand de as door het crematorium overhandigd krijgt, is dat een speciaal moment. Een moment waarvoor geen rituelen bestaan, maar waar u wel zelf een eigen invulling aan kunt geven. Veel mensen ervaren het verstrooien of verdelen van de as als een belangrijk moment in het rouwen