Natuurbegraafplaatsen

Natuurbegraafplaatsen zijn bijzondere begraafplaatsen. Ze liggen in een bestaand natuurgebied of in nieuwe natuurgebieden die zijn aangelegd op landbouwgrond.

Kenmerk van een natuurbegraafplaats is dat de natuurfunctie even belangrijk is als de begraafplaatsfunctie. Het beheer van de begraafplaats wordt uitgevoerd door gecertificeerde natuurbeheerders die ook deskundig, ervaren en bekend zijn met de dienstverlening rondom uitvaarten. Natuurbegraafplaatsen zijn bijzondere begraafplaatsen (in de zin van de Wet op de lijkbezorging) en grafrechten worden er voor onbepaalde tijd gevestigd. Met andere woorden: de graven worden niet geruimd.

Natuurbegraven is in Nederland in opmars. Inmiddels zijn het er zo'n 25 natuurbegraafplaatsen en de laatste jaren komen er ieder jaar enkele bij.

Regels om de natuur te beschermen

Natuurbegraafplaatsen hebben deels andere regels dan reguliere begraafplaatsen. Omdat natuurbegraafplaatsen in natuurgebieden liggen of op de langere termijn natuur worden, gelden er extra regels om de natuur te beschermen. Zo liggen de graven wijd verspreid. De meeste natuurbegraafplaatsen gebruiken maar zo'n 10 procent van de oppervlakte voor begraven. Per graf is een blok van zo'n 25 vierkante meter beschikbaar.

Welke regels gelden, verschilt van natuurbegraafplaats tot natuurbegraafplaats. Informeer er bij de begraafplaats van uw keuze naar als u overweegt voor natuurbegraven te kiezen

Zaken die de aandacht vragen als u natuurbegraven overweegt:

  • Op natuurbegraafplaatsen zijn geen grafmonumenten toegestaan, anders dan houten stamschijven met opschrift, die door de begraafplaatsbeheerder worden geleverd. Na een aantal jaren wordt het graf minder herkenbaar, doordat de natuur zich ontwikkelt en er bomen en struiken groeien. Het graf blijft altijd vindbaar via GPS met behulp van (een app op) uw mobiele telefoon.
  • Het betreft doorgaans eenpersoonsgraven.
  • De (particuliere) graven zijn veelal voor onbepaalde tijd, en worden dus niet geruimd.
  • Op veel natuurbegraafplaatsen mag geen bovengrondse asverstrooiing plaats vinden. As verstrooien in een graf of een urn begraven is doorgaans wel mogelijk.
  • De overledene mag alleen in afbreekbare materialen gehuld zijn. Dat geldt zowel voor de kleding van de overledene als voor de kist of lijkwade. En natuurlijk moeten ook eventuele grafgiften goed afbreekbaar zijn. Verder is het belangrijk dat een eventuele pacemaker of ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) van de overledene, verwijderd is. 
  • Graven op natuurbegraafplaatsen zijn vaak alleen via (deels) onverharde paden bereikbaar en de begraafplaatsen zijn soms minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
  • Voor de begrafenis heeft u doorgaans een heel dagdeel de tijd: er vindt niet gelijktijdig een tweede uitvaart plaats. Natuurlijk zorgt de natuurbegraafplaats ervoor dat de kist en mensen die slecht ter been zijn, tijdens de uitvaart netjes vervoerd kunnen worden.
  • Als u meetelt dat een graf op een natuurbegraafplaats niet geruimd of verlengd hoeft te worden en er geen kosten zijn voor een grafsteen, grafaankleding en onderhoud, zijn de kosten van natuurbegraven vergelijkbaar met een graf op een reguliere begraafplaats. En met de keuze voor natuurbegraven levert u bovendien een bijdrage aan het natuurbeheer in Nederland. Het is een duurzame vorm van lijkbezorging.

Meer informatie over natuurbegraven vindt u ook op de website van Brana, de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland.