Kiezen van een begraafplaats en graf

De keuze voor een bepaalde begraafplaats en een bepaald type graf heeft invloed op hoe de uitvaart eruit ziet, maar ook voor de periode daarna.

Kiezen voor begraven, en dan?

Kiest u voor begraven of voor cremeren? Als u kiest voor begraven is het goed om u te realiseren dat de keuze voor een bepaalde begraafplaats en een bepaald type graf gevolgen kan hebben voor de vormgeving van de uitvaart. Bovendien kiest u voor een graf voor een periode van 10 of 20 jaar, misschien wel voor onbepaalde tijd: in die tijd kan veel gebeuren. 

Op deze pagina vindt u een aantal punten die u mee kunt nemen bij uw afweging om voor een bepaalde begraafplaats of voor een bepaald type graf te kiezen.

Goed om op te letten bij het kiezen van een begraafplaats en een graf:

  • Is het gewenste type graf (algemeen graf, particulier graf, kindergraf) op de begraafplaats mogelijk?
  • Past de begraafplaats bij u: uitstraling, geloofsovertuiging, bereikbaarheid, toegang voor honden, onderhoud?
  • Voor welke termijn kan een graf gehuurd worden?
  • Hoeveel personen kunnen in een graf begraven worden?
  • Welke regels gelden ten aanzien van het bijzetten van urnen?
  • Kan het graf geschud worden?
  • Welke regels gelden ten aanzien van het grafmonument en de grafbedekking? 
  • Wat zijn de kosten van het begraven, het grafrecht en het onderhoud en wat is daarin inbegrepen?