Opbaren van de overledene

Als de overledene in de periode tot de uitvaart wordt opgebaard, ontstaat er rust en ruimte om afscheid te nemen. De overledene kan thuis worden opgebaard, maar het kan ook in een rouwcentrum.

De overledene kan in de dagen tot de uitvaart worden opgebaard. Na verzorgd en gekleed te zijn, wordt de overledene dan veelal op een bed of in de uitvaartkist gelegd. Naasten kunnen dan bij de overledene zijn op momenten dat zij dat willen. Dat kan bij het rouwen helpen om te gaan beseffen dat hun dierbare er niet meer is.

Belangrijk: besmettelijke ziekte of radiotherapie

Als de overledene mogelijk een besmettelijke ziekte had of in de twee jaar voor het overlijden een radiotherapie had ondergaan, moet daar mogelijk met het opbaren rekening mee gehouden worden. Voorkomen moet worden dat naasten in aanraking kunnen komen met ziektekiemen of radioactieve straling opdoen. Als u er weet van heeft dat er misschien sprake kan zijn van een besmettelijke ziekte of radioactieve straling, bespreekt u dat dan met uw uitvaartverzorger!

Thuis of in een uitvaartcentrum?

Thuis opbaren

Een thuisopbaring kan in de uitvaartkist, maar bijvoorbeeld ook op bed. In beide gevallen is het - zeker wanneer geen thanatopraxie is toegepast - belangrijk dat de overledene koel blijft. Uw uitvaartverzorger kan daarvoor apparatuur leveren. Daarnaast is het belangrijk dat de ruimte waarin de overledene verblijft koel is. 

Afhankelijk van de conditie van het lichaam van de overledene kan soms ook goed voor alternatieve manieren van koelen en opbaren gekozen worden. Bijvoorbeeld door middel van graszoden of met hulp van koelblokken, of - voor prematuren - in water.

Opbaren in een rouwcentrum

Rouw- of uitvaartcentra bieden vaak verschillende mogelijkheden om de overledene te koelen, op te baren en te bezoeken. Soms is bezoek alleen mogelijk op afspraak, maar er zijn ook centra waar de nabestaanden een ruimte huren waar de overledene wordt opgebaard en waar zij tot de dag van de uitvaart 24 uur per dag kunnen in- en uitlopen, en soms ook ’s-nachts kunnen verblijven (24-uurskamers).

Uitvaartkist of lijkwade

Er zijn veel verschillende uitvaartkisten en lijkwades op de markt. En u kunt natuurlijk ook zelf een uitvaartkist maken. Aspecten om bij de keuze mee rekening te houden zijn:

  • Is de kist of de wade geschikt voor de begrafenis of crematie die u voor ogen heeft?
    Niet alle uitvaartkisten zijn geschikt voor crematie. Kiest u voor een lijkwade, dan is ook een plank nodig om de overledene in de oven in te voeren. Natuurbegraafplaatsen stellen soms ook eisen aan het materiaal waarvan de kist of de lijkwade gemaakt is. Uw uitvaartverzorger kan u hierover voorlichten. 
  • Milieuvriendelijkheid  
    Veel uitvaartkisten zijn van spaanplaat gemaakt. Dat is geen duurzame keuze. U kunt beter kiezen voor een massief houten kist van binnenlands hout (zoals populier, wilg, hout van knotwilgen) of karton. Ook wilgentenen manden zijn doorgaans duurzaam.
  • Wilt u het lijkomhulsel gebruiken in een ritueel?
    Bijvoorbeeld door kinderen tekeningen op de kist te laten maken of afscheidsboodschappen aan de lijkwade te bevestigen.